1.3 Τι θα κάνετε σε αυτό το course

Το course JA Teachers’ Lift υλοποιείται εξολοκλήρου online μέσα από το Learning Hub. Η διάδραση και επικοινωνία συντελούνται εντός της πλατφόρμας και, όπως θα δείτε, κατά τη διάρκεια των ενοτήτων θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με διαφορετικούς τύπους πηγών, με στόχο να δημιουργήσουμε διαφορετικές μαθησιακές εμπειρίες που θα έχουν αξία.

 

Τα υλικά που σας παρουσιάζουμε στο course, κείμενα ή άρθρα, videos, παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης, καθώς και μικρές ασκήσεις – δραστηριότητες, έχουν ως στόχο την εξοικείωσή σας με την έννοια της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης, αλλά και την ενίσχυση της μεταξύ σας και μεταξύ μας επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων.

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα βρίσκετε κάποιες μικρές δραστηριότητες (quiz, forum κτλ), ενώ στο τέλος του course θα υπάρχει ένα τελικό quiz 10 ερωτήσεων και μια μικρή εργασία (assignment) που θα αφορά στην αξιοποίηση εργαλείων Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης στην τάξη. Η ολοκλήρωση των δυο αυτών δραστηριοτήτων θα οδηγεί στην πιστοποίηση του JA Teacher.

 

Εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του course είναι περίπου 10 ώρες, που μπορεί να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια ενός μήνα από την έναρξη.