2. Η «Μαθητική Εικονική Επιχείρηση» βήμα προς βήμα