2.1 Το JA σε όλο τον κόσμο: ιστορία & προοπτική

To JA Worldwide ιδρύθηκε το 1919 στην Αμερική και ήδη έχει εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 χώρες, εξοπλίζοντας τους νέους με τις δεξιότητες και νοοτροπίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας που χρειάζονται για να είναι οικονομικά ικανοί ενήλικες και να μαθαίν

ουν να σκέφτονται επιχειρηματικά. To JA Worldwide υποστηρίζεται από σχεδόν μισό εκατομμύριο εθελοντές και φτάνει σε περισσότερους από 12 εκατομμύρια μαθητές κάθε χρόνο, καταλήγοντας να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός λαμπρότερου μέλλοντος για την επόμενη γενιά παγκόσμιων καινοτόμων, επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων.

Το JA Worldwide:

Ο CEO του JA Worldwide σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη: