2.2 Το JA στην Ευρώπη

2.2 Το JA στην Ευρώπη

Το JA Europe είναι ο μεγαλύτερος μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ευρώπη που εστιάζει στην προετοιμασία των νέων για απασχόληση και επιχειρηματικότητα. To JA Europe είναι μέλος του JA Worldwide, που εδώ και 100 χρόνια παρέχει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στην επιχειρηματικότητα, την εργασιακή ετοιμότητα και τον οικονομικό γραμματισμό. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021 το δίκτυο JA στην Ευρώπη προσέγγισε σχεδόν 4 εκατομμύρια νέους σε 40 χώρες με την υποστήριξη σχεδόν 100.000 εθελοντών επιχειρήσεων και πάνω από 140.000 εκπαιδευτικών.