6.1. Το πλαίσιο του ρόλου (παιδαγωγικός χαρακτήρας / πρότυπο )