6.2.1 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study)

6.2.1 Μελέτη Περίπτωσης (Case Study)

 

Η Μελέτη Περίπτωσης είναι μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική τεχνική που εξετάζει ένα θέμα σε βάθος. Το θέμα μπορεί να είναι ένα περιστατικό, μια διαδικασία, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο κτλ. Σε κάθε περίπτωση αποτυπώνεται μια κατάσταση που μοιάζει πραγματική ή είναι ρεαλιστική και δίνεται στους μαθητές για να γίνει καλύτερη κατανόηση και σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Η Μελέτη Περίπτωσης ‘δουλεύεται’ καλύτερα σε ομάδες εργασίας και στόχο έχει να μπορέσουν οι μαθητές να σκεφτούν κριτικά και να αξιολογήσουν μια κατάσταση (περιστατικό, γεγονός κτλ) μέσω κάποιου ερωτήματος στο τέλος.

Ενδεικτικά ερωτήματα που μπορεί να συνοδεύουν μια Μελέτη Περίπτωσης είναι:

  • Τι έγινε καλά σε αυτό το περιστατικό;
  • Ποια σημεία ήταν προβληματικά;
  • Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει;