6.2.4 Παιγνίδι Ρόλων (Role Play)

Σε ένα παιχνίδι ρόλων οι μαθητές κατανοούν μια κατάσταση ‘βιώνοντάς’ την, δηλαδή υποδυόμενοι κάποιους χαρακτήρες. Στόχος είναι η ανάπτυξη αυθορμητισμού, η έκφραση συναισθημάτων και βέβαια η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας. Και εδώ χρειάζεται να υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα και βέβαια να δίνονται σαφείς οδηγίες σε ‘ηθοποιούς’ (ίσως με καρτέλες ρόλου) και στους παρατηρητές (ίσως μια μήτρα με άξονες παρατήρησης).

Βασικά βήματα στο Παιχνίδι Ρόλων:

  1. Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει Καρτέλες Ρόλων, δηλαδή μια σύντομη περιγραφή του κάθε ρόλου
  2. Οι ρόλοι μοιράζονται εθελοντικά και ο εκπαιδευτικός αποφεύγει να παίξει ρόλο
  3. Δίνεται χρόνος προετοιμασίας των ‘πρωταγωνιστών’ ενώ παράλληλα δίνονται οδηγίες στους ‘παρατηρητές’
  4. Οι ‘παρατηρητές’ βασίζουν την ανατροφοδότησή τους σε συγκεκριμένα κριτήρια που υπάρχουν – αν είναι δυνατόν- σε έντυπο παρατήρησης και το συμβουλεύονται καθόλη τη διάρκεια του δρώμενου
  5. Υπάρχει χρόνος για συζήτηση μετά τη λήξη του δρώμενου, κατά τον οποίο πρώτα δίνεται η ευκαιρία στους ‘ηθοποιούς’ να εκφράσουν πώς ένιωσαν από τη διαδικασία και στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στους παρατηρητές για να δώσουν τη δική τους οπτική και ανατροφοδότηση
  6. Στο τέλος ο εκπαιδευτικός κάνει σύνθεση και δίνει τα δικά του σχόλια ανατροφοδότησης.