6.2.5 Χιονοστιβάδα (Snowballing)

6.2.5 Χιονοστιβάδα (Snowballing)

Η Χιονοστιβάδα είναι μια εξαιρετική εκπαιδευτική τεχνική, με την οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να εξοικονομήσει πολύ χρόνο, παίρνοντας ωστόσο τις απόψεις όλων των μαθητών. Πρόκειται για μια πολύ δημοκρατική εκπαιδευτική τεχνική με την έννοια ότι υπάρχει φροντίδα, ώστε όλοι να συμμετέχουν αφότου λάβουν τον απαιτούμενο χρόνο που θέλουν για να σκεφτούν πριν αλληλεπιδράσουν. Λόγω της δυναμικής που αναπτύσσεται στη συγκεκριμένη τεχνική, προτείνεται να αξιοποιείται σε ομάδες άνω των 8 ατόμων.

Τα βήματα για μια χιονοστιβάδα είναι:

  1. Γίνεται ατομική επεξεργασία ενός θέματος / ερωτήματος (κατά προτίμηση γραπτά), ώστε καθένας να σκεφτεί ανεπηρέαστος
  2. Μετά από λίγο, γίνεται συζήτηση σε 2άδες πάνω στο ίδιο θέμα, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων

Στη συνέχεια, οι δυάδες γίνονται 4άδες (ή και 6άδες) και γίνεται μια συνολική αποτίμηση του θέματος, που παρουσιάζεται μέσω εκπροσώπου (όπως στην Εργασία σε Ομάδες). Καλό είναι να μην ‘σπάνε’ δυάδες που έχουν συνεργαστεί, επομένως, αν ο αριθμός των