Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Όλα μας τα μαθήματα, τα εργαστήρια και τα ολοκληρωμένα προγράμματα βρίσκονται εδώ και προσφέρονται δωρεάν! Δείτε αναλυτικά τις ευκαιρίες μάθησης που έχουν μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και φοιτητές, αλλά και τη δυνατότητα εκπαιδευτικών και μεντόρων να πιστοποιηθούν για το έργο τους.

V-Company

Το V-Company είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα. Απευθύνεται σε ενήλικες-σπουδαστές και σπουδάστριες των Επαγγελματικών Σχολών, ΕΠΑΣ- αλλά και σε μαθητές και μαθήτριες των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας ΕΠΑ.Λ και προσφέρεται δωρεάν.

Company Junior

Το Company Junior είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα. Απευθύνεται σε ηλικίες 11-15 ετών (Ε’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου) και προσφέρεται δωρεάν. Tο πρόγραμμα Company Junior εντάσσεται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του ΙΕΠ και συγκεκριμένα στον Θεματικό Άξονα: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία.

Εικονική Επιχείρηση

Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές μαθαίνουν πώς μπορούν να κάνουν μια επιχειρηματική ιδέα πραγματικότητα. Δημιουργούν τη δική τους επιχείρηση και ανακαλύπτουν πως λειτουργεί στην πράξη. Εκλέγουν το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από συμμαθητές τους, συγκεντρώνουν μετοχικό κεφάλαιο, και διαθέτουν στην αγορά ένα προϊόν ή προσφέρουν μια υπηρεσία της επιλογής τους. Στο τέλος του προγράμματος παρουσιάζουν τον απολογισμό και τον ισολογισμό τέλους χρήσης στους μετόχους της εταιρείας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 15 – 18 ετών και διεξάγεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Social Innovation Relay

Το πρόγραμμα «Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας» (Social Innovation Relay), υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Οργανισμό Junior Achievement, και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 15-18 ετών (Γ΄ Γυμνασίου & Λυκείου).

JΑ Start Up

Τo πρόγραμμα “Start Up” είναι ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του JA Europe που υλοποιείται ταυτόχρονα σε 300Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή 15.000 φοιτητών. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες 18-30 ετών να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα και τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Ουσιαστικά, φοιτητές δημιουργούν ομάδες και για ένα διάστημα τριών μηνών εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας, έχοντας υποστήριξη από καθηγητές και μέντορες.

Το Learning Hub είναι ο κόμβος συνάντησης της κοινότητας του JA Greece, που λειτουργεί ως ένα ανοικτό κέντρο μάθησης & ανάπτυξης για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μέντορες, προσφέροντας δυνατότητες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαδραστικά workshops, μαθησιακό υλικό και webinars.

Copyright © 2022 JA Greece. All rights reserved